Czy trasa rejsu może ulec zmianie?

Tak w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, lub zdrowia, takich jak huragany, sztormy, konflikty zbrojne i inne wydarzenia armator ma prawo zmienić trasę rejsu, a w szczególnych wypadkach nawet odwołać.