Czy na statku jest pomoc medyczna?

Tak na każdym statku jest 2 lekarzy/lekarki i 3 pielęgniarzy/pielęgniarki.