Niższe ceny z bezzwrotnym depozytem

- nowa promocja -

 

 

Bezzwrotny depozyt “NRD”

Wymagane jest opłacenie pełnego depozytu w momencie zakładania rezerwacji. Depozyt jest bezzwrotny. Wymagane jest podanie danych gości zgodnych z paszportem. Depozyt za rezerwacje kabin gwarantowanych, Grand Suite lub wyższych kategorii także nie podlega zwrotowi.

Odwołanie rezerwacji

Jeśli rezerwacja zostanie odwołana na przynajmniej 60 dni przed rejsem, to Royal Caribbean wystawi dokument FCC (Future Cruise Credit) dla gości wymienionych w rezerwacji, na kwotę depozytu, ale pomniejszonego o opłatę anulacyjną, która wynosi 100USD lub 80EUR za osobę.

FCC jest ważna tylko na zakup rejsu Royal Caribbean, który rozpoczyna się nie później niż 12 miesięcy po dacie wydania FCC („Data wygaśnięcia”). Każda kwota pozostała po Dacie Wygaśnięcia będzie nieważna i przepadnie.

Certyfikat FCC jest niezbywalny, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na inną formę rekompensaty, kredytu lub gotówki. W przypadku rezerwacji NRD, które wymagają wpłaty depozytu w wysokości 100 USD / 80 EUR lub mniej, nie zostaną wydane żadne FCC ani jakakolwiek inna forma rekompensaty lub kredytu.

Jeśli gość anuluje rezerwację NRD na 59 dni lub mniej przed datą rozpoczęcia rejsu, stosuje się standardowe opłaty za anulowanie Royal Caribbean, zawarte w Warunkach Uczestnictwa w Rejsach.

Za każdym razem, gdy gość zmienia datę rejsu, statek w rezerwacji NRD, opłata za usługę zostanie naliczona w wysokości 100 USD / 80 EUR za osobę za usługę.

Ceny

Ceny zależą od dostępności i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Royal Caribbean zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji taryf, opłat i dopłat w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

Destynacja
Termin